Crematorium6

Geen simpel gegeven want elke keuze brengt kosten (inrichting, recurrente huurkost,...) en lange termijn engagementen met zich mee. Er is daarom nood aan een doordachte strategie waardoor de beste locaties aan de beste voorwaarden geselecteerd kunnen worden.

Transact combineert een systematische proactieve aanpak met een innoverende benadering waardoor binnen de afgebakende zone alle mogelijke opties in kaart worden gebracht, inclusief de niet-actief op de markt aangeboden panden die ook voldoen aan de gewenste zoekcriteria. Op die wijze benadert Transact de markt vanuit de vraagzijde en niet louter vanuit het aanbod. Een unieke aanpak die keer op keer de beste resultaten oplevert!