Dr. Oetker is eigenlijk Dr. August Oetker – een Duitse apotheker die in 1891 een baanbrekend bakpoeder op de markt bracht dat bakken voor altijd eenvoudiger maakte. Hij gaf er zijn naam en titel aan, en lanceerde zo een bedrijf dat ruim 120 jaar later nog altijd synoniem staat voor kwaliteit en innovatie in de keuken.

Het huurcontract te Machelen zat intussen in zijn 8ste jaar. Door de impact van het hybride werken en het feit dat de gehuurde oppervlakte van 1408m² uit een grotere en een kleinere vleugel bestond, diende een optimalisatie van de ruimtenoden en het ideale stay or leave huisvestingsscenario onderzocht te worden met als doel de huisvestingskost te reduceren.

Door opeenvolgende indexaties was de huurprijs al ver boven de lokale marktprijzen gestegen. De huidige marktprijzen waren nog min of meer gelijk aan de intiële aanvangshuur en voor sommige gebouwen in de buurt was deze door de aanzienlijk leegstand in de regio zelfs gedaald.

Foto gebouw dr oetker

PROJECTFICHE

 • Klant: Dr. Oetker
 • Timing: 2022
 • Projectomschrijving: Stay or leave studie en huurnegotiatie
 • Locatie: Machelen
 • Grootte: 1.408m² kantooroppervlakte

Onze onafhankelijke ‘enkel voor huurders’ positie, de marktkennis, en onze specifieke aanpak & tools waren voor redenen met Transact in zee te gaan voor hun huisvestingsuitdaging.

De toekomstige ruimtenoden en de visie omtrent het hybride werken werden geconfronteerd met het huidige gebouw en tevens vergeleken met mogelijke alternatieve oplossingen. Hiervoor werd een marktbevraging georganiseerd naar kwalitatieve en beschikbare gebouwen in de zoekperimeter die voldeden aan hun ruimtelijke, technische, financiële en contractuele noden.

Alle valabele opties werden kwalitatief en kwantitatief naast elkaar gelegd in een zogenaamde stay or leave business case waarbij alle kosten over de komende 9 jaren werden uitgezet op een tijdlijn om vervolgens geactualiseerd te worden via de NPV methodiek. Hangende technische issues werden tevens tijdens de negotiatie met de huidige eigenaar besproken.

Onze aanpak

 • Opmaak toekomstige ruimtenoden ifv het hybride werken
 • Ruimtelijke kloofanalyse actuele gebouw <> toekomstige noden
 • Marktanalyse m.b.t. alternatieve opties
 • Opmaak stay-or-leave business case
 • Negotiatie met top 3 shortlist panden, inclusief huidig pand
 • Evaluatie en aanbeveling
 • Opmaak nieuw huurcontract/addendum
Foto evaluatiematrix dr oetker

Het resultaat

Na de opmaak van een stay-or-leave business case op basis van genegotieerde oplossingen en een grondige kwaltiatieve vergelijking van alle mogelijkheden en gebouwen werd duidelijk dat een stay scenario het meest wenselijk was mits technische aanpassingen/investeringen van de eigenaar. De huurvoorwaarden werden bovendien geoptimaliseerd waarbij een zéér mooie extra besparing werd bekomen.

Hierdoor planten wij dankzij Dr.Oetker i.s.m. GO FOREST 70 nieuwe bomen in Madagaskar !

Certificate GO FOREST Dr Oetker 2022

Heb jij de komende 12-15 maanden een break-optie in je huurcontract ? Of zit je ook (bijna) in je laatste jaar ? Benieuwd hoe en hoeveel jij op je huurkosten kan besparen ? Let's talk !