Alle betrokken locaties werden vervolgens benaderd vanuit een ruimtelijk, technisch en contractueel oogpunt.

 • Ruimtelijk werd de locatie van het pand onder de loep genomen. Hierbij werd de huurprijs uit de regio gedetailleerd gebenchmarkt en vergeleken met de actuele betaalde huurprijs. Teneinde dit correct uit te voeren kan Transact beroepen op een ruime database met >6500 referentiepunten in gans België.
 • Technisch werd het kantoor gedetailleerd benaderd. Hierbij werd nagekeken of de gehuurde m² optimaal wordt benut. De oppervlakte wordt “gewogen” op basis van de eerste daglichtzone, verdieping, nuttige ruimte, hetgeen zijn reflectie heeft op de prijs.
 • Contractueel ging Transact op basis van zijn analyse en benchmarking (“facts and figures”) het gesprek aan met de eigenaar om de actuele condities zo veel mogelijk te optimaliseren.

PROJECTFICHE

 • Klant: Agilitas
 • Opdracht: Optimalisatie handelshuurcontracten
 • Timing: 2018-2019
 • Locatie: België
 • Omvang: 24 contracten
Agilitas
 • Doorlichting van de contracten qua financiële voorwaarden en timing
 • Benchmarking
 • Analyse van het profiel van de eigenaar (particulier, professioneel)
 • Analyse van de intrinsieke kenmerken van het kantoor en omgeving
 • Scopeafbakening en prioritisering
 • Contactnames en negotiatieopbouw
 • Contractuele afwikkeling
 • Rapportering

Een behaalde saving van 10 % binnen de behandelde contracten hetgeen resulteerde in een attractieve recurrente huurbesparing voor Agilitas Group. Transact handelde elk dossier integraal af en stond in voor de commerciële afhandeling inclusief het uitwerken van addenda of nieuwe huurcontracten.

Meer weten over hoe wij huurnegotiaties aanpakken?