KUEHNE + NAGEL is één van 's werelds toonaangevende logistieke dienstverleners op het gebied van zeevracht, luchtvracht en wegtransport.

Transact begeleidde enkele jaren geleden Kuehne + Nagel bij de site selectie van hun nieuw HQ te Antwerpen (Berchem). Onder impuls van hun gewijzigde ruimtenoden o.a. door het hybride werken was een stay-or-leave business case analyse wenselijk om een toekomstgerichte beslissing te nemen op aangaande hun huisvesting. Immers 1/4 van de gehuurde oppervlakte had een 3-jaarlijkse opzegmogelijkheid.

Inrichting K N antwerp0

PROJECTFICHE

 • Klant: KUEHNE + NAGEL
 • Timing: 2022
 • Projectomschrijving: Stay or leave studie en huurnegotiatie
 • Locatie: Antwerpen (Berchem)
 • Grootte: 2.957m² kantooroppervlakte

Gezien deze ingebouwde flexibiliteit in het huurcontract diende men een grondige tussentijdse evaluatie van het ruimtegebruik te doen telkens zich deze break-optie ging voordoen.

De toekomstige noden en de visie omtrent het hybride werken werden geconfronteerd met het huidige gebouw en eventuele alternatieve lange termijn huisvstingsscenario's.

Alle valabele opties/scenario's werden kwalitatief en kwantitatief naast elkaar gelegd in een zogenaamde stay or leave business case waarbij alle kosten over de komende 9 jaren werden uitgezet op een tijdlijn om vervolgens geactualiseerd te worden via de NPV methodiek.

Onze aanpak

 • Opmaak toekomstige ruimtenoden ifv het hybride werken
 • Confrontatie bestaande gebouw met toekomstige noden
 • Opmaak stay-or-leave business case met vergelijking alternatieve lange termijn huisvestingsscenario's
 • Negotiatie
 • Evaluatie en aanbeveling
 • Opmaak nieuw huurcontract/addendum
Inrichting K N antwerp01

Het resultaat

Na de opmaak van een stay-or-leave business case op basis van genegotieerde oplossingen en een grondige kwaltiatieve vergelijking van alle mogelijkheden en gebouwen werd duidelijk dat een stay scenario het meest wenselijk was. De huurvoorwaarden werden bovendien geoptimaliseerd waarbij een mooie extra besparing werd bekomen.

Hierdoor konden we i.s.m. GO FOREST 45 nieuwe bomen in Madagaskar planten.

Certificate KUEHNE NAGEL 2022

Heb jij binnenkort ook een break-optie in je huurcontract ? Of eindigt je huurcontract na 9 jaar ? Let's talk !