TIP 8 | Bouw huurflexibiliteit in per verdieping indien nodig

Veel huurders tasten momenteel nog een beetje in het duister wat de uiteindelijke impact van het hybride werken op de toekomstige ruimtenoden zal zijn. Ook voor de werknemers is het immers nog zoeken naar een goede balans tussen thuiswerken en terug naar kantoor. Sommige huurders beslissen door deze onduidelijkheid ... om (voorlopig) niets te beslissen aangaande hun ruimtegebruik. Maar wat indien je een naderende break-optie in je huurcontract hebt, of je huurcontract binnen de komende 12 maanden eindigt na 9 jaar ... en je toch je huurkosten kan en wil optimaliseren ?

VOORZIE JAARLIJKSE OPZEGBAARHEID VOOR ÉÉN VERDIEPING

Onzekerheid vertaalt zich op strategisch vlak in het inbouwen van flexibiliteit. Zo behoud je alle opties naargelang de uiteindelijke uitkomst en kan je de zaken toch aanpassen aan de gewenste koers.

Maar moet die flexibiliteit dan ingebouwd worden voor je totale gehuurde oppervlakte ? Zeker niet ! Dit gaat namelijk ten koste van je huurvoorwaarden. Een verhuurder zal geen huurkorting en/of huurincentives toestaan indien de volledige oppervlakte jaarlijks opgezegd kan worden.

Pictip8

Beter is na te denken op hoeveel oppervlakte de 'onzekerheid' (of je ze in de nabije toekomst nog nodig zal hebben) van toepassing is. Een rekenmodel met minimale en maximale thuiswerkscenario's biedt hierbij soelaas. Als hieruit blijkt dat je bijvoorbeeld maximaal 20% van je oppervlakte zal kunnen inkrimpen, dan ben nog nog altijd zeker dat je de overige 80% zal behouden. Dan is het verstandig om 80% van je oppervlakte 'vast te klikken' voor een langere vaste huurtermijn en de overige 20% jaarlijks opzegbaar te maken. Uiteraard dien je geval per geval rekening te houden met de verdiepingen en de opsplitsbaarheid. Je verhuurder zal je beduidend betere huurcondities geven voor de 80% die je langer vastklikt.

Zo behoud je de MAXIMALE FLEXIBILITEIT én bekom je een MAXIMALE HUURKORTING in één klap !

Sta je ook voor deze uitdaging ? Let's talk !

Contacteer ons voor een korte virtuele meeting om jouw huisvestingsuitdaging te bespreken. Nadien analyseren we vrijblijvend je huurcontract om vervolgens terug te koppelen met een SWOT-analyse van jouw concrete huursituatie. Aanvullend mag je een dienstenvoorstel op maat verwachten waarna we aan de slag gaan om jouw huursituatie terug af te stemmen op je toekomstige noden tegen sterk verbeterde huurvoorwaarden.

Process doorlichting huurcontract