TIP 3 | Bevraag de markt en speel de concurrentie tegen elkaar uit

Huurders gaan tot onze verbazing bij een hernegotiatie vaak enkel met hun huidige verhuurder in gesprek zonder marktbevraging en analyse van andere panden, waardoor ze de opportuniteit missen om de concurrentie tegen elkaar uit te spelen. Ze zoeken wel wat vergelijkingspunten op internet op maar daar stopt het meestal. De redenen hiervoor zijn tijdsgebrek, een te beperkte kennis van de vastgoedmarkt of de ingesteldheid 'we hebben toch niet de intentie om te verhuizen - dus waarom zou ik andere gebouwen analyseren ?'. Echter, voor een succesvolle huurhernegotiatie zijn geloofwaardigheid én de juiste argumentatie van uitermate groot belang.

Printer copier

'AANKOOPPROCES' VOOR EEN PRINTER VS 'EEN PRAATJE' MET DE VERHUURDER

Anderzijds stellen we vast dat men bijvoorbeeld voor de (éénmalige) aankoop van een multifuntional printer/scanner/copier van pakweg 4.000€ wel een heel gestructureerd aankooptraject volgt waarbij een aankoper vertegenwoordigers van diverse merken uitnodigt, een RFP of lastenboekje maakt, offertes opvraagt en de diverse aanbieders tegen elkaar uitgespeeld om de beste prijs te verkrijgen voor het toestel van zijn/haar voorkeur. Maar bij een huurcontract van jaarlijks (!) >100.000€ doet men dit meestal niet en gaat men rechtstreeks met de huidige leverancier (= verhuurder) praten. Je gedrag verklapt m.a.w. je strategie .....

Hoe weet je verhuurder trouwens dat jij enkel met hem in gesprek bent ? Heel eenvoudig, hij hoeft maar een tweetal bevriende makelaars te contacteren en hen de vraag te stellen of zij op de hoogte zijn van een marktbevraging van jouw bedrijf... Zelfs al heb je de intentie om te blijven zitten op je huidige locatie, het feit dat je verhuurder beseft dat je effectief ook andere opties onderzoekt zal jouw onderhandelingspositie zéér sterk verbeteren !

EEN MARKTBEVRAGING ZORGT VOOR DE JUISTE NEGOTIATIE ARGUMENTEN

Bijkomend leveren de resultaten van de vergelijking van alternatieve gebouwen meteen ook de juiste argumenten op voor de negotiatie met je huidige eigenaar. Je kan de sterke punten van alternatieve locaties uitspelen tegenover de zwakkere van je huidige locatie waardoor je je huurvoorwaarden danig kan optimaliseren. Bovendien is je management door jouw grondige analyse van alle opties ook gerust dat ze de beste huisvestingsbeslissing voor de toekomst kunnen nemen.

Neem dus best een adviseur zoals Transact onder de arm die uitsluitend huurders begeleidt zodat je de beste huisvestingskeuze aan de beste huurvoorwaarden kan maken !

Contacteer ons voor een korte online meeting om jouw huisvestingsuitdaging te bespreken. Nadien analyseren we vrijblijvend je huurcontract om vervolgens terug te koppelen met een SWOT-analyse van jouw concrete huursituatie. Aanvullend mag je een dienstenvoorstel op maat verwachten waarna we aan de slag gaan om jouw huursituatie terug af te stemmen op je toekomstige noden tegen sterk verbeterde huurvoorwaarden.

Process doorlichting huurcontract