Per schijf van 5.000€ huurbesparing dat wij voor jou realiseren, planten wij 1 boom

Een boom planten is niet ingewikkeld. Hem laten groeien is daarentegen veel complexer, want om een doeltreffend resultaat te behalen, moet aan bepaalde vereisten voldaan worden.

Go Forest wil de natuur herstellen door de juiste boomsoorten te planten in gebieden waar ze positieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit, de CO2-opslag, de tewerkstelling, het levensonderhoud en de plaatselijke economie. Hun experten op het vlak van klimaatprojecten selecteren en controleren de beste projecten wereldwijd. Go Forest doet niet enkel aan bebossing, maar zet ook actief in op het voorkomen van bomenkap.

Banner go forest news website

Transact draagt duurzaam ondernemen hoog in het vaandel en heeft bewust gekozen voor het boslandbouwproject in Madagaskar waarbij op landbouwgronden hoogwaardige planten en bomen zowel ecologische voordelen voor het milieu als economische voordelen voor de plaatselijke bevolking opleveren. Madagaskar heeft de afgelopen decennia veel te verduren gekregen en bevindt zich nog steeds in een kritieke situatie. 77,4% van de Malagassische bevolking leeft onder de armoedegrens en 87% heeft geen of beperkte toegang tot elektriciteit. Slechts 30 procent van de Malagassische bevolking heeft toegang tot drinkwater. In 2021 werd de hongersnood in Madagaskar door de VN uitgeroepen tot de eerste hongersnood die volledig toe te schrijven is aan de klimaatverandering. Amper 10% van het oerbos is nog intact.

DANKZIJ JOU PLANTEN WIJ VIA ‘GO FOREST’ BOMEN IN MADAGASKAR !

Per schijf van 5.000€ huur die wij besparen voor onze klanten, planten wij 1 boom. Door voor ons te kiezen, draag je via onze fee zelf ook bij tot dit waardevolle project. We bezorgen je na het project een certificaat met het totaal aantal geplante bomen dankzij jou !