Met een 35-tal winkels is Sonova onder de merken Laperre en Audionova bekend in het straatbeeld. Om hun marktpositie te handhaven werd Transact gevraagd hun panden en huurcontracten ruimtelijk, technisch, financieel en contractueel door te lichten en kwalitatief te optimaliseren.

Eerst worden alle panden gebenchmarkt t.a.v. het lokale huurprijsniveau voor een soortgelijke pand. Daarna wordt gekeken naar de timing van het huurcontract. Na terugkoppeling met de business strategie van Sonova worden de panden ingedeeld in prioriteiten. Vervolgens wordt tijdens een bezoek ter plaatse de ruimtelijke en technische performantie onderzocht.

News Sonova retail

Per verkooppunt zal bekeken worden of ze nog op de juiste plaats in het juiste pand aan de juiste voorwaarden zitten. Indien niet, zullen de vastgoedexperten van Transact actie ondernemen om het winkelnetwerk kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren voor de toekomst.

Benieuwd wat dit voor jouw retailportefeuille zou kunnen opleveren ?