De oude hoofdzetel van verzekeraar Fidea aan de Van Eycklei en Bexstraat te Antwerpen kwam leeg te staan in 2018 na de verhuis naar nieuwe kantoren. De oude site omvatte een torengebouw, parkeerterrein en een gebouw gelegen in een binnengebied. Fidea had vooraf door Transact een potentieelstudie laten uitvoeren en kreeg daarmee een goed beeld van welke ontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie haalbaar zijn. De site bleek goed in de markt te liggen als residentieel ontwikkelingsproject. Transact leidde voor Fidea de verkoop van deze site in goede banen door de risico's te minimaliseren en de opbrengst te maximaliseren.

De verkoopopdracht van Transact startte medio augustus 2018. Gezien de verwachte ruime interesse en de schaarste aan dergelijke residentiële projectgronden in Antwerpen werd beslist om over te gaan tot een open marktprocedure. Alle mogelijke gegadigden kregen inzage in een uitgebreid investment memorandum en in de architectuurstudie. Op die manier kreeg iedereen gelijke informatie om binnen een voldoende ruime tijdspanne alle onderzoeken te doen, zoals plaatsbezoeken onder onze begeleiding en dergelijke. Transact publiceerde de verkoop in de juiste media en bereikte daarnaast via een uitgebreide direct mailing de juiste partijen.

PROJECTFICHE

 • Client: Fidea
 • Opdracht: verkoopbegeleiding
 • Timing: 2018
 • Locatie: Antwerpen
 • Omvang: ca. 4.500 m² terrein, 8000m² bebouwd volume
Fidea Kiest Voor Freestone Real Estate Advisory Nl

Via een elektronische dataroom en een individueel paswoord konden de geselecteerde partijen alle documenten en data vlot consulteren. Transact verzamelde eigendomstitels, vergunningen, bodemtoestand, asbest- en keuringsverslagen, plannen..., en keek alles na op onvolledigheid of hiaten. Zodoende werd Fidea volledig ontzorgd en kregen gegadigden transparant inzage. Er werd geen vaste vraagprijs of instelprijs meegegeven. Partijen met andere ideeën over de ontwikkeling konden immers tot een andere - hogere - prijsvorming komen. Na een biedingsproces kende Fidea de verkoop toe aan de beste partij (zijnde Koramic Real Estate).

HET RESULTAAT

De verkoopobjectieven van Fidea werden ruimschoots behaald. Op drie maand tijd was de verkoop rond. Freestone pakte enkele hiaten in de beschikbare data proactief aan. Deze werkwijze gaf Fidea vertrouwen dat de beste prijs werd behaald, zonder reserves of voorwaarden en zonder een relevante partij over het hoofd te zien. Ook de kandidaten zelf waren positief over de professionele en transparante aanpak van Freestone

ONZE AANPAK

 • Financiële doorrekening van ontwikkelingsscenario’s
 • Opmaken van commerciële brochures en documenten
 • Publicatie van de verkoop en begeleiding van plaatsbezoeken
 • Verzamelen en nazien van relevante data en organisatie van een e-dataroom
 • Begeleiden van het verkoops- en biedingsproces
 • Finale negotiaties over prijs en verkoopsovereenkomst
 • Opvolging tot aan notariële verkoopsakteMeer weten over verkoopbegeleiding?