Proact Belgium was sinds 2005 gehuisvest in het MP Center te Drongen waar het enkele malen intern verhuisd was om de toenmalige groei op te vangen. Maar het merendeel van de partners en klanten van het bedrijf situeerden zich in de driehoek Mechelen-Gent-Brussel met eerder het zwaartepunt richting Brussel. Bovendien is een bedrijf dat gevestigd is in Brussel of diens rand geloofwaardiger als internationale partner voor hun klanten.

Bijgevolg wenste de directie een eerste objectieve haalbaarheidsstudie, de zogenaamde ‘stay or leave’ studie, uit te laten voeren om te onderzoeken of een alternatieve locatie in de Brusselse rand een budget-neutrale optie zou kunnen zijn.

Het huidige huurcontract (433m²) van Proact te Drongen beschikte over een zéér nabije breakoptie waardoor onze vastgoedexperten snel aan de slag gingen.

PROJECTFICHE

 • Klant: Proact
 • Opdracht: Stay-or-leave en site selectie
 • Timing: 2017
 • Locatie: Diegem - Brussel
 • Oppervlakte: 465m²
Proact-bis

Het resultaat

Een eerste high level business case op basis van marktconforme benchmarks van de Brusselse vastgoedmarkt in de voorkeurregio van Proact gaf meteen aan dat een herlocatie een meer dan valabele optie zou kunnen zijn. Een RFI en marktverkenning leverde een longlist en shortlist van mogelijke panden op die na een grondige ruimtelijke, technische, financiële en operationele analyse en vergelijking het best beantwoordden aan de noden van Proact.

Uiteindelijk kwam het Park Lane business park te Diegem als beste uit de business case omwille van een goede locatie, een instapklare inrichting, een kwalitatief en prestigieus gebouw, de toekomstige flexibiliteit in de ruime vastgoedportefeuille van de eigenaar én vooral de gunstig genegotieerde huurvoorwaarden. Het uiteindelijk afgesloten voorstel met een verlaagde basishuurprijs en incentives bleek 13% goedkoper dan een nieuw huurvoorstel van de huidige eigenaar te Drongen, en dit voor 30m² meer ruimte. Bovendien beantwoordde het beter aan de business noden , wat het uitgangspunt van de opdracht was.

De aanpak van Transact

 • Visievorming van de directie omtrent toekomstige huisvesting
 • SWOT analyse huidige werkomgeving
 • Stay or leave business case
 • Opmaak RFI en marktverkenning alternatieve locaties
 • Grondige vergelijking van de shortlist opties en site selectie
 • Voorbereiden argumentatie en negotiatie van de huurvoorwaarden
 • Opmaken van een sluitende huurovereenkomst

Meer weten over een stay-or-leave analyse & site selectie?