GradyonCreditsafe huurt sedert jaren kantoren in het Rubens Complex te Antwerpen. Het huurcontract had een tussentijdse break-optie na 6 jaar en dit was de trigger om te laten onderzoeken of de gehuurde oppervlakte nog overeenstemde met de toekomstige ruimtenoden. Men had het laatste jaar door het hybride werken én een verschuiving van diensten naar een shared service center gemerkt dat men veel te ruim gehuisvest was. Bijkomend stelden we vast dat de huidige huurprijs door de opeenvolgende indexaties véél hoger lag dan de markthuurprijs die al jaren stabiel gebleven was.

M.a.w. de directie vroeg zich of ze nog 'op de juiste plaats op de juiste oppervlakte aan de juiste huurvoorwaarden gehuisvest waren'.

Rubens complex graydon

PROJECTFICHE

 • Klant: GraydonCreditsafe
 • Timing: 2022
 • Projectomschrijving: Stay or leave studie en huurnegotiatie
 • Locatie: Antwerpen
 • Grootte: krimp van 2.172m² naar 1.086m² kantooroppervlakte

Onze onafhankelijke ‘enkel voor huurders’ positie, de marktkennis, en onze specifieke tools waren voor redenen met Transact in zee te gaan voor hun huisvestingsuitdaging.

De toekomstige noden werden geconfronteerd met het huidige gebouw en tevens vergeleken met mogelijke alternatieve oplossingen. Hiervoor werd een marktbevraging georganiseerd naar kwalitatieve en beschikbare gebouwen in de zoekperimeter die voldeden aan hun ruimtelijke, technische, financiële en contractuele noden.

Alle valabele opties werden kwalitatief en kwantitatief naast elkaar gelegd in een zogenaamde stay or leave business case waarbij alle kosten over de komende 9 jaren werden uitgezet op een tijdlijn om vervolgens geactualiseerd te worden via de NPV methodiek.

Onze aanpak

 • Analyse bestaande gebouw ifv toekomstige ruimtenoden
 • Marktanalyse m.b.t. alternatieve opties
 • Opmaak stay-or-leave business case
 • Negotiatie met top 3 shortlist panden, inclusief huidig pand
 • Evaluatie en aanbeveling
 • Opmaak nieuw huurcontract/addendum
RFI pic Graydon

Het resultaat

Na de opmaak van een stay-or-leave business case op basis van genegotieerde oplossingen werd duidelijk dat een stay scenario met een krimp naar 1086m² kwalitatief en kwantitatief het beste was. De huurvoorwaarden werden bovendien geoptimaliseerd waarbij een mooie extra besparing werd bekomen.

Dankzij GraydonCreditsafe plantten wij i.s.m. GO FOREST 59 nieuwe bomen in Madagascar.

Certificate GO FOREST Graydoncreditsafe 2022

Heb jij binnenkort ook een break-optie in je huurcontract ? Of eindigt je huurcontract na 9 jaar ? Let's talk !