Compair Geveke had een break optie in hun huurcontract na 6 jaar voor hun kantoren te Vilvoorde. Onder impuls van de COVID 19 situatie, telewerken en de bedrijfsstrategie was een stay-or-leave analyse wenselijk om een toekomstgerichte beslissing te nemen op aangaande hun huisvesting. Men wenste een objectief beeld te krijgen of men nog op de juiste plaats op de juiste m² aan de juiste voorwaarden gehuisvest was.

Geveke vilvoorde

PROJECTFICHE

 • Klant: Compair Geveke
 • Timing: mei - juli 2020
 • Projectomschrijving: Stay or leave studie en huurnegotiatie
 • Locatie: Vilvoorde
 • Grootte: 595m² kantooroppervlakte, 340 m² opslag & 15 parkeerplaatsen

Onze onafhankelijke ‘enkel voor huurders’ positie, de marktkennis, en onze specifieke tools waren voor Compair Geveke een reden om opnieuw met Transact in zee te gaan. De huur van deze klant betrof 595m² kantoren, 340m² opslag en 15 parkeerplaatsen. Het gebouw en de locatie werden onderzocht en beoordeeld via een SWOT-analyse in functie van de toekomstige huisvestingsnoden van Compair Geveke. Hieruit bleken een aantal technische issues waarmee de huurder zat ten aanzien van de verhuurder. Vervolgens werd een marktconsultatie georganiseerd naar kwalitatieve en beschikbare gebouwen in de buurt die voldeden aan hun ruimtelijke, technische, financiële en contractuele noden.

De huidige locatie en de diverse alternatieve opties werden kwalitatief en kwantitatief naast elkaar gelegd in een zogenaamde stay or leave business case waarbij alle kosten over de komende 9 jaren werden uitgezet op een tijdlijn om vervolgens geactualiseerd te worden via de NPV methodiek.

Onze aanpak

 • Analyse bestaande gebouw ifv toekomstige ruimtenoden
 • Marktanalyse m.b.t. alternatieve opties
 • Opmaak stay-or-leave business case
 • Negotiatie met top 3 shortlist panden, inclusief huidig pand
 • Evaluatie en aanbeveling
 • Opmaak nieuw huurcontract
Geveke 2

Het resultaat

Na de opmaak van een stay-or-leave business case op basis van genegotieerde oplossingen werd duidelijk dat een stay-scenario het meest wenselijk was. De huurvoorwaarden werden sterk geoptimaliseerd waarbij een aanzienlijke besparing werd genegotieerd over de looptijd van het nieuwe contract. Bijkomend werden een aantal technische issues m.b.t. de gebouwen besproken en uitgeklaard met de eigenaar.

Naast de besparing is het tevens belangrjk dat Compair Geveke door deze oefening zeker is dat hun huisvesting future proof is voor de komende jaren !

Heb jij binnen 12-15 maanden ook een break optie in je huurcontract ? Of eindigt je huurcontract na 9 jaar ? Let's talk !