Het feit dat Transact uitsluitend voor huurders werkt, was voor Servauto o.a. de trigger om de samenwerking aan te gaan voor de opmaak van een stay or leave analyse. Het huurcontract dat betrekking had op een kantoorruimte van +/- 960 m² en een 30-tal parkeerplaatsen diende geëvalueerd te worden. De positieve en negatieve aspecten van het gebouw, de regio en de huurvoorwaarden werden tegen het licht gehouden. Een uitvoerige kwalitatieve en financiële vergelijking werd opgemaakt aan de hand van de alternatieven die aangeboden werden na een marktconsultatie. Hierbij werd steeds rekening gehouden met de (gewijzigde) behoeften van Servauto.

De bestaande kantoren werden door de werkplekexperten van Transact hertekend om na te gaan of er ruimte kon bespaard worden zonder in te boeten op de werkkwaliteit van de medewerkers.

PROJECTFICHE

 • Klant: Servauto
 • Timing: januari - maart 2019
 • Projectomschrijving: Stay-or-leave en huurnegotiatie
 • Locatie: Zaventem
 • Grootte: 960 m² kantooroppervlakte & 30 parkeerplaatsen

Aanpak Transact

 • Bepalen strategische visie omtrent toekomstige huisvesting
 • Opmaak toekomstige ruimtenoden
 • Analyse bestaande gebouw ifv toekomstige ruimtenoden
 • Marktanalyse m.b.t. alternatieve opties
 • Opmaak stay-or-leave business case
 • Negotiatie met top 3 shortlist panden
 • Opmaak nieuw huurcontract
Servauto1

Resultaat

Na de opmaak van een stay-or-leave business case werd duidelijk dat een stay-scenario voor Servauto het meest wenselijk was. De eigenaar was bereid om enkele technische aanpassingen door te voeren in de kantoren en de komst van een restaurant en gemeenschappelijke vergaderzalen werd positief onthaald. Naast deze kwalitatieve parameters werden de huurvoorwaarden voor Servauto sterk geoptimaliseerd waarbij er een aanzienlijke besparing werd genegotieerd over de looptijd van het nieuwe contract.

Neem contact op om te bespreken hoe we jou kunnen helpen met je huisvestingsuitdaging