Trnasact stelde vast dat de gangbare huurprijs voor nieuwe huurders anno 2016 een pak lager lag en dat het gebouw kampte met een leegstand van maar liefst 46%. Dit stelde Boston Scientific in een sterke onderhandelingspositie bij besprekingen tot verlenging van het huurcontract. Wanneer Boston Scientific het gebouw zou verlaten, zou de leegstand immers oplopen tot 63%.

PROJECTFICHE

  • Klant: Boston Scientific
  • Timing: 2016 - 2017
  • Opdracht: Stay-or-leave
  • Oppervlakte: 3330 m²

Daarop startte Transact een stay or leave business case op:

  • Ontwikkeling uitgebreide behoefteanalyse
  • Marktscreening alternatieve gebouwen
  • Opmaak longlist en aftoetsen opties aan de vooropgestelde kritische selectiecriteria uit de behoefteanalyse
  • Bespreking shortlist met Boston Scientific en plaatsbezoek alternatieve locaties
  • Start onderhandelingen met eigenaar Green Square en 2 alternatieve gebouwen
  • Opmaak nieuw huurcontract

textImageTestimonial

Na opmaak van deze stay or leave business case en de hernegotiatie van het bestaande huurcontract kon Transact de gehuurde oppervlakte halveren én bijkomend (los van de oppervlaktereductie) de huurkost voor het resterende gedeelte met maar liefst 19% verminderen! Boston Scientific kon op die manier ook een lastige verhuisbeweging vermijden.

Boston Scientific is zeker geen alleenstaand geval. Transact is ervan overtuigd dat veel bedrijven in eenzelfde situatie verkeren met:

In een dergelijke situatie heeft de huurder duidelijk een ‘belangrijke hefboom’ in handen om structureel gunstigere huurvoorwaarden te onderhandelen. Maar negotiëren is meer dan enkel huurprijzen vergelijken. Het succes van een onderhandeling wordt beïnvloed door de argumenten die je aanbrengt.

Meer weten over stay-or-leave?