Randstad retail

Transact werd aangesteld door de Randstad Groep voor de doorlichting en de optimalisatie van de huurcontracten van de interimkantoren.

Hierbij wordt de huurportefeuille gebenchmarked en worden acties geprioritiseerd in functie van de resultaten in combinatie met de timing van de huurcontracten. Vervolgens worden de panden kwalitatief doorgelicht met als doel de huurkosten te optimaliseren waar nodig en huurcontracten te stoppen waar mogelijks betere alternatieven gevonden kunnen worden.