Case ASAP interim retail

Transact werd aangesteld door ASAP Interim voor de doorlichting van de huurcontracten van de interimkantoren. Hierbij werden de ganse huurportefeuille gebenchmarked en kwalitatief doorgelicht teneinde de huurkosten te optimaliseren waar nodig en huurcontracten te stoppen waar mogelijks betere alternatieven te vinden zijn.