Terumo BCT is wereldleider in bloedbeheer en heeft haar Belgische uitvalsbasis in Zaventem. Door gewijzigde ruimtenoden werd het bedrijf geconfronteerd met een acuut plaatsgebrek. Transact bedacht een creatieve oplossing, met 35% minder huurkosten.

De huidige inrichting bij Terumo BCT volstond niet meer om de organisatie optimaal te ondersteunen. Door een naderende break-optie in het huurcontract kwam het alternatief van een herlocatie op tafel. Maar was dat wel de beste oplossing?

PROJECTFICHE

  • Klant: Terumo
  • Project: stay-or-leave analyse en huurnegotiatie
  • Timing: 2015 - 2016
  • Oppervlakte: 2838 m²

textImageTestimonial

Meer efficiëntie, minder kosten

Transact zette eerst een stap terug en stelde het initiële probleem van Terumo BCT in vraag. Een grondige analyse van het ruimtegebruik in het bestaande gebouw legde immers een mogelijkheid tot herinrichting en efficiënter ruimtegebruik bloot. Hierdoor kon een herlocatie vermeden worden en behoorde een stay scenario ook nog tot de mogelijkheden. Om alle opties grondig te kunnen vergelijken lanceerde Freestone een marktverkenning en alle alternatieve aanbiedingen werden kwalitatief én financieel vergeleken met de toekomstige huisvestingsnoden van Terumo BCT. Onze vastgoedexperten gingen hierbij duidelijk verder dan enkel huurprijzen vergelijken. Zo werden o.a. ruimtelijke performantie ratio’s zoals ‘netto/bruto’ en ‘1ste daglichtzone/totale m²’ letterlijk in kaart gebracht en berekend. Immers, naast de hoogte van de huurprijs is het minstens even belangrijk de kwaliteit van de aangeboden m² grondig te analyseren. Enkel op die manier kan de juiste prijs/kwaliteit beoordeeld en vergeleken worden. Niet zelden kan een iets hogere huurprijs/m² in totaliteit goedkoper uitkomen omdat je in dat gebouw minder bruto m² dient in te huren om je ruimtenoden kwijt te kunnen.

Uiteindelijk bleek het huidige gebouw in het Ikaros Business Park te Zaventem toch de beste keuze en werd het huidige contract gehernegotieerd met een daling van de huurkost met 35% tot gevolg. Bovendien werd tot grote tevredenheid van alle medewerkers een verhuis, wat toch altijd een extra druk op een organisatie legt, vermeden.

Onze aanpak

  • Opmaak van een toekomstig ruimtelijk en technisch behoeftenprogramma
  • SWOT-analyse van de huidige kantoren en werkomgeving
  • Opmaak van een stay-or-leave business case
  • Doorlichting en evaluatie van mogelijke alternatieve kantoren
  • Huurnegotiatie en opmaak nieuwe huurovereenkomst

Benieuwd wat jouw opties zijn?