Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als overheidsinstantie de missie de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

Markies buiten

PROJECTFICHE

 • Klant: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Timing: 2020-2021
 • Projectomschrijving: Site selectie
 • Locatie: Brussel
 • Grootte: 2.827m²

Het FANC was sedert jaren gehuisvest in het centrum van Brussel waar het 6.840m² huurt tot einde 2021. De kantooromgeving voldeed qua oppervlakte en qua inrichting niet meer aan de noden van de organisatie waardoor het véél te ruim en verouderd was geworden. De Corona pandemie en het telewerken versterkte dit inkrimpingsproces nog extra.

Het FANC had een gebouw met een sterke uitstraling op het oog dat haar imago naar bezoekers en de buitenwereld toe mee vorm zou kunnen geven. Het FANC wenste in het gebouw een 'New Way of Working' in te voeren aangepast aan haar werking als kennisbedrijf.

Transact werd aangesteld om alle alternatieve gebouwen op te lijsten en te vergelijken zodat de directie op basis van de juiste facts & figures de beste strategische keuze kon gemaakt worden omtrent hun toekomstige huisvesting. Onze marktkennis, een persoonlijke aanpak en het feit dat we uitsluitend voor huurders werken gaf de doorslag voor de keuze voor Transact.

Vanuit de strategische visie van het bedrijf werden de zoekperimeter en de huisvestingsnoden geconcretiseerd. Het gebouw diende kortbij het Centraal Station of het Noordstation gelegen te zijn (op maximaal 10 minuten wandelafstand) en vlot bereikbaar te zijn met lokaal openbaar vervoer voor medewerkers en bezoekers. De aanwezigheid van diensten en voorzieningen in de nabijheid was uiteraard een pluspunt.

Onze aanpak

 • Strategische visie en opmaken ruimtenoden
 • RFI en marktanalyse m.b.t. alternatieve opties
 • Analyse longlist en detailanalyse shortlist
 • Plaatsbezoeken shortlistpanden
 • Evaluatie business case en aanbeveling
 • Negotiatie van de voorwaarden
 • Opmaak contract
Markies binnen

Het resultaat

Een marktverkenning leverde heel wat mogelijkheden op. Na een eerste filtering van de longlist bleven nog een aantal panden/locaties over op de shortlist die verder geanalyseerd werden. Een business case met een kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking van ruimtelijke, technische, financiële en contractuele parameters leidde tot een voorkeurscenario dat na negotiatie omgezet werd in een sluitend huurcontract dat de belangen van de huurder optimaal behartigt.

De uiteindelijke keuze viel op het Markiesgebouw in Brussel waar 2.827m² werd ingehuurd. Een inkrimping van maar liefst -60% waarbij de jaarlijkse huurbesparing kan aangewend worden om de nieuwe werkomgeving kwalitatief in te richten.

Ben jij ook van plan om uit te kijken naar een nieuwe locatie ? Of vraag jij je af of je bedrijf nog op de juiste plaats op de juiste oppervlakte aan de juiste huurvoorwaarden gehuisvest is ? Let's talk !