Altares Dun & Bradstreet biedt bedrijfsinformatie over +300 miljoen ondernemingen aan waardoor hun klanten kansen zien, risico's mijden en betere onderbouwde beslissingen nemen.
Altares IAP

PROJECTFICHE

 • Klant: Altares Dun & Bradstreet
 • Timing: 2020-2021
 • Projectomschrijving: Site selectie
 • Locatie: Dilbeek
 • Grootte: 370m²

Het kantoor van Altares Dun & Bradstreet was tot voor kort gehuisvest in de Corner Building in Sint-Agatha-Berchem waar het 732m² huurde. Door o.a. COVID-19 en de implementatie van thuiswerken in de bedrijfsprocessen was dit kantoor te ruim geworden. Bovendien diende het kantoor heringericht te worden als een aangename 'ontmoetingsplaats'. Transact werd aangesteld om alle stay or leave scenario's op te lijsten en te vergelijken zodat de directie op basis van de juiste facts & figures de beste strategische keuze kon gemaakt worden omtrent hun toekomstige huisvesting. Onze marktkennis, een persoonlijke aanpak en het feit dat we uitsluitend voor huurders werken gaf de doorslag voor de keuze voor Transact.

Vanuit de strategische visie van het bedrijf werden de zoekperimeter en de huisvestingsnoden geconcretiseerd. Gezien de woonplaatsanalyse van de werknemers diende de nieuwe locatie zich ook in dezelfde regio te bevinden.

Onze aanpak

 • Strategische visie en opmaken ruimtenoden
 • RFI en marktanalyse m.b.t. alternatieve opties
 • Analyse longlist en detailanalyse shortlist
 • Plaatsbezoeken shortlistpanden
 • Evaluatie business case en aanbeveling
 • Negotiatie van de voorwaarden
 • Opmaak contract
Altares IAP 2

Het resultaat

Een marktverkenning leverde heel wat mogelijkheden op. Na een eerste filtering van de longlist bleven nog een aantal panden/locaties over op de shortlist die verder geanalyseerd werden. Een business case met een kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking van ruimtelijke, technische, financiële en contractuele parameters leidde tot een voorkeurscenario dat na negotiatie omgezet werd in een sluitend huurcontract dat de belangen van de huurder optimaal behartigt.

De uiteindelijke keuze viel op het Inter Access Park in Dilbeek waar 370m² werd ingehuurd.

Ben jij ook van plan om uit te kijken naar een nieuwe locatie ? Of vraag jij je af of je bedrijf nog op de juiste plaats op de juiste oppervlakte aan de juiste huurvoorwaarden gehuisvest is ? Let's talk !