GIBBIS (Gezondheidsinstellingen Brussel - Bruxelles Institutions de Santé) is de pluralistische werkgeverskoepel van de openbare en de private social profit gezondheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het korte termijn huurcontract van 3 jaar in Oudergem zou in 2023 aflopen. Dit zorgde ervoor dat men de huidige huisvesting en de toekomstige ruimtenoden diende te analyseren vooraleer een nieuw huurengagement aan te gaan. Een verouderde indeling met veel aparte kantoren, geen flexplaatsen en een verouderde kitchenette waren gewenste verbeteringspunten. Door het hybride werken wenste men een kantoor met een hogere 'ontmoetingsfactor' waardoor sowieso een herinrichting wenselijk was.

HD54pic1

PROJECTFICHE

 • Klant: GIBBIS
 • Timing: 2022
 • Projectomschrijving: Stay or leave business case en site selectie
 • Locatie: Oudergem
 • Grootte: 578m² kantooroppervlakte

Onze onafhankelijke ‘enkel voor huurders’ positie, de marktkennis, en onze specifieke tools waren voor redenen met Transact in zee te gaan voor hun huisvestingsuitdaging.

De toekomstige huisvestingsnoden werden geconfronteerd met het huidige gebouw en tevens vergeleken met mogelijke alternatieve oplossingen in de onmiddellijke nabijheid vermits de locatie prima was. Hiervoor werd een marktbevraging georganiseerd naar kwalitatieve en beschikbare gebouwen in de zoekperimeter die voldeden aan hun ruimtelijke, technische, financiële en contractuele noden.

Alle valabele opties werden kwalitatief en kwantitatief naast elkaar gelegd in een zogenaamde stay or leave business case waarbij alle kosten over de komende 9 jaren werden uitgezet op een tijdlijn om vervolgens geactualiseerd te worden via de NPV methodiek.

Onze aanpak

 • Opmaak huisvestingsvisie & toekomstige ruimtenoden
 • Marktbevraging en oplijsten alternatieve opties
 • Opmaak stay-or-leave business case
 • Negotiatie met top 3 shortlist panden, inclusief huidig pand
 • Evaluatie en aanbeveling (zijnde een leave scenario)
 • Opmaak nieuw huurcontract
HD54pic2

Het resultaat

Na de opmaak van een stay-or-leave business case op basis van genegotieerde oplossingen en een grondige kwaltiatieve vergelijking van alle mogelijkheden en gebouwen bleek dat een leave scenario het meest wenselijk was naar een gebouw iets verder in de straat. Het resultaat was een performanter en moderner gebouw aan betere huurvoorwaarden met een aanzienlijke huurbesparing.

Dankzij GIBBIS planten wij i.s.m. GO FOREST hierdoor 42 bomen in Madagaskar !

Certificate GO FOREST GIBBIS 2023

Heb jij binnenkort ook een break-optie in je huurcontract ? Of eindigt je huurcontract na 9 jaar ? Zit je te ruim gehuisvest door het hybride werken ? Let's talk !