Carglass foto

Bedrijven die op regelmatige basis hun exploitatiekosten onder de loep nemen, zijn bedrijven die te allen tijde vinger aan de pols wensen te houden. Dankzij deze waakzaamheid kunnen ze op basis van correcte informatie tijdig optimale beslissingen nemen. Carglass is één van deze bedrijven die beroep deed op Transact om een duidelijk overzicht te bekomen op de marktconformiteit van de huurkost van haar filialen. Huurkosten hebben immers een grote impact op het gereserveerde exploitatiebudget.

In een eerste wave anno 2013 werd eenzelfde oefening gemaakt gekoppeld aan een negotiatietraject volledig in handen genomen door Transact. De toen behaalde optimalisatie was geen reden om de huurkost opnieuw onder de loep te nemen en te toetsen aan de actuele omstandigheden.

43 huurpanden werden voor Carglass opnieuw gebenchmarkt op basis van de actueel betaalde huurprijs.

 • Zoektocht in onze database van meer dan 6.500 referentiepunten
 • Evaluatie van het actuele aanbod te huur
 • Desktop analyse van de kwaliteit van het pand o.b.v. aangeleverde info
 • Besluitvorming van de benchmark
 • Berekening van het mogelijke besparingspotentieel
 • Contactnames en negotiatieopbouw
 • Contractuele afwikkeling
 • Rapportering

PROJECTFICHE

 • Opdracht: benchmarking handelshuurcontracten
 • Timing: 2013 - 2019
 • Locatie: België
 • Omvang: 43 panden

Het resultaat

Een behaalde saving van zowat 12% binnen de behandelde contracten hetgeen resulteerde in een attractieve recurrente huurbesparing voor onze klant. Transact handelde elk dossier integraal af en stond in voor de commerciële afhandeling inclusief het uitwerken van addenda of nieuwe huurcontracten