De voorbereidende fase van de verkoopopdracht van Transact startte eind 2019. Gezien de verwachte ruime interesse en de schaarste aan dergelijke grootschalige ontwikkelingsproject van een iconisch gebouw werd beslist om over te gaan tot een open marktprocedure. Alle mogelijke gegadigden kregen inzage in een uitgebreid investment memorandum en in de architectuurstudie. Op die manier kreeg iedereen gelijke informatie om binnen een voldoende ruime tijdspanne alle onderzoeken te doen, zoals plaatsbezoeken onder onze begeleiding en dergelijke. Transact publiceerde de verkoop in de juiste media en bereikte daarnaast via een uitgebreide direct mailing de juiste partijen.

PROJECTFICHE

 • Client: Nationale Bank van België
 • Opdracht: verkoopbegeleiding
 • Timing: 2020-2021
 • Locatie: Brussel
 • Omvang: ca. 20.000m² bebouwd volume
Drukkerij NBB

Via een elektronische dataroom en een individueel paswoord konden de geselecteerde partijen alle documenten en data vlot consulteren. Transact verzamelde eigendomstitels, vergunningen, bodemtoestand, asbest- en keuringsverslagen, plannen..., en keek alles na op onvolledigheid of hiaten. Zodoende werd de NBB volledig ontzorgd en kregen gegadigden transparant inzage. Er werd geen vaste vraagprijs of instelprijs meegegeven. Partijen met andere ideeën over de ontwikkeling konden immers tot een andere - hogere - prijsvorming komen. Na een biedingsproces kende Fidea de verkoop toe aan de beste partij.

HET RESULTAAT

De verkoopobjectieven van de NBB werden ruimschoots behaald. Ons gestroomlijnd verkoopsproces gaf de NBB vertrouwen dat de beste prijs werd behaald, zonder reserves of voorwaarden en zonder een relevante partij over het hoofd te zien. Ook de kandidaten zelf waren positief over de professionele en transparante aanpak van Transact.

ONZE AANPAK

 • Architecturale & financiële doorrekening van herontwikkelingsscenario’s
 • Opmaken van commerciële brochures en documenten
 • Publicatie van de verkoop en begeleiding van plaatsbezoeken
 • Verzamelen en nazien van relevante data en aanmaak v/e e-dataroom
 • Begeleiden van het verkoops- en biedingsproces
 • Finale negotiaties over prijs en verkoopsovereenkomst
 • Opvolging tot aan notariële verkoopsakteMeer weten over verkoopbegeleiding?