Compair Geveke had een break optie in hun huurcontract na 6 jaar voor hun kantoren te Vilvoorde. Onder impuls van de COVID 19 situatie, telewerken en de bedrijfsstrategie was een stay-or-leave analyse wenselijk om een toekomstgerichte beslissing te nemen op aangaande hun huisvesting. Men wenste een objectief beeld te krijgen of men nog op de juiste plaats op de juiste m² aan de juiste voorwaarden gehuisvest was.

Onze onafhankelijke ‘enkel voor huurders’ positie, de marktkennis, en onze specifieke tools waren voor Compair Geveke een reden om opnieuw met Transact in zee te gaan. De huur van deze klant betrof 595m² kantoren, 340m² opslag en 15 parkeerplaatsen. Het gebouw en de locatie werden onderzocht en beoordeeld via een SWOT-analyse in functie van de toekomstige huisvestingsnoden van Compair Geveke. Hieruit bleken een aantal technische issues waarmee de huurder zat ten aanzien van de verhuurder. Vervolgens werd een marktconsultatie georganiseerd naar kwalitatieve en beschikbare gebouwen in de buurt die voldeden aan hun ruimtelijke, technische, financiële en contractuele noden.

De huidige locatie en de diverse alternatieve opties werden kwalitatief en kwantitatief naast elkaar gelegd in een zogenaamde stay or leave business case waarbij alle kosten over de komende 9 jaren werden uitgezet op een tijdlijn om vervolgens geactualiseerd te worden via de NPV methodiek.

Kyocera Belgium office

PROJECTFICHE

 • Klant: Compair Geveke
 • Timing: mei - juli 2020
 • Projectomschrijving: Stay or leave studie en huurnegotiatie
 • Locatie: Vilvoorde
 • Grootte: 595m² kantooroppervlakte, 340 m² opslag & 15 parkeerplaatsen

Naar aanleiding van deze opkomende breakoptie in het huurcontract werd Transact eind 2019 gevraagd een SWOT-analyse uit te voeren van de huidige huisvestingssituatie. De huisvestingsnoden van BD myShopi waren sowieso door de jaren al gewijzigd maar gaandeweg tijdens het project kwam daar de impact van COVID19 nog als extra dimensie bij waardoor de huidige ruimte danig gereduceerd kon worden. Bijgevolg was het meer dan wenselijk om te onderzoeken of men nog op de juiste plaats op de juiste oppervlakte aan de juiste voorwaarden gehuisvest was.

Hierbij werden een aantal scenario’s onderzocht en onderling vergeleken. In een stay context werden 2 pistes opgenomen. De huidige situatie en dus het zogenaamde ‘do nothing scenario’ diende als baseline om de andere scenario’s mee te vergelijken. Immers, een directie wil altijd bij een eventuele nieuwe huisvestingskeuze weten wat het verschil is met de huidige situatie op ruimtelijk, technisch, financieel, contractueel én operationeel vlak. Aanvullend werd het afstoten van een deel van de huidige ruimte op de huidige locatie onderzocht. Daarnaast werd een leave scenario naar andere alternatieve locaties in de buurt onderzocht. Tot slot was een integratie in een bestaand gebouw te Bornem een mogelijke piste.

Onze aanpak

 • Analyse bestaande gebouw ifv toekomstige ruimtenoden
 • Negotiatie met top 3 shortlist panden, inclusief huidig pand
 • Marktanalyse m.b.t. alternatieve opties
 • Opmaak stay-or-leave business case
 • Evaluatie en aanbeveling
 • Negotiatie van de voorwaarden
 • Opmaak contract
Kyoceraoffice3

Het resultaat

Een marktverkenning leverde naast de huidige locatie heel wat mogelijkheden op. Na een eerste filtering van de longlist bleven nog een aantal panden/locaties over op de shortlist die verder geanalyseerd werden. Een business case met een kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking van ruimtelijke, technische, financiële en contractuele parameters leidde tot een voorkeurscenario. Uit de analyse bleek dat een stay scenario mits enkele ruimtelijke aanpassingen aan de inrichting de beste keuze was.

De huurvoorwaarden werden sterk geoptimaliseerd met een mooie huurbesparing tot gevolg. Hierdoor plantten wij dankzij Estée Lauder i.s.m. GO FOREST maar liefst 128 nieuwe bomen in Madagaskar!

Certificate GO FOREST Kyocera 2023

Heb jij binnenkort ook een break optie in je huurcontract ? Of eindigt je huurcontract na 9 jaar ? Let's talk !