TIP 2 | Begin er tijdig aan zodat je geloofwaardig overkomt én voldoende 'leverage' behoudt t.a.v. je verhuurder

Heb je als huurder binnen 12-15 maanden een breakoptie in je huurcontract, of eindigt binnen 12 maanden je huurcontract na 9 jaar, wacht dan niet te lang om je huidige huisvestingssituatie tegen het licht te houden. Immers, timing is key in een huurnegotiatie.

Nettobrutogebouwen ABC

Check de opzegdatum ingeval een tussentijdse break-optie !

Het is als huurder van groot belang om je tijdig af te vragen of je nog op de juiste plaats op de juiste oppervlakte aan de juiste huurvoorwaarden gehuisvest bent. In het geval dat je voor een tussentijdse break-optie zit, dien je tijdig in je huurcontract na te kijken wat de opzegperiode is.

Normaliter zal de opzegdatum 6 maanden voor de breakdatum zijn, maar ... dit kan ook 9 of zelfs 12 maanden zijn. Menig huurders die tussentijds hun huurcontracten wensten op te zeggen of hun huurvoorwaarden wensten te verbeteren kwamen van een kale (en dure) reis terug toen ze vaststelden dat hun opzegdatum intussen al gepasseerd was.

1ste daglichtratio

Als we vervolgens per gebouw kijken naar het aantal m² dat natuurlijk daglicht binnenkrijgt (= 6 meter inpandig van het raam gemeten) dan zien we dat er toch een ander belangrijk kwalitatief verschil is, ook tussen gebouwen B en C. Gebouw C heeft veel méér m² met natuurlijk daglicht waardoor je 'méér waar voor je geld' krijgt.

Daglichtanalyse

Het zijn trouwens de 'slimme' verhuurders die 12 maanden opzeg voorzien in hun huurcontract omdat ze weten dat hun huurder al veel te vroeg op voorhand op de verhuurmarkt zou moeten kijken naar alternatieve panden. De verhuurders van alternatieve leegstaande panden zullen geen 12 maanden of meer willen wachten tot jij 'vrij' bent om hun pand te kunnen betrekken. Ze hopen het uiteraard sneller te verhuren. Bovendien weten deze 'slimme' verhuurders dat de kans groot is dat jij als huurder te laat komt aankloppen zodat jij als huurder opnieuw vertrokken bent voor de volgende 3 jaar aan de huidige dure huurprijs.

Behoud voldoende tijd voor een plan B

Op het einde van je 9-jarige huurcontract dien je sowieso actie te ondernemen. Veel huurders wachten hier echter veel te lang mee. Je zal er wel mee akoord gaan dat het als huurder niet verstandig is om bij aanvang van de hernegotiatie al aan te geven dat je wenst te blijven. Maar door bijvoorbeeld minder dan 4 maanden voor het einde in actie te schieten geven veel huurders onbewust het signaal dat ze eigenlijk liever willen blijven dan vertrekken omdat er simpelweg nog onvoldoende tijd rest voor een 'geveinsd' verhuisscenario. Je verhuurder weet maar al te goed dat jij binnen 4 maanden geen pand meer gaat vinden dat je bovendien ook nog dient in te richten én waarnaar je ook nog dient te verhuizen binnen deze korte tijd. Waarom zou een verhuurder in deze voor hem comfortabele uitgangspositie jou dan een mooie huurkorting geven ?

Neem dus best een adviseur zoals Transact onder de arm die uitsluitend huurders begeleidt zodat je jezelf niet in deze benarde onderhandelingspositie manoevreert.

Contacteer ons voor een korte virtuele meeting om jouw huisvestingsuitdaging te bespreken. Nadien analyseren we vrijblijvend je huurcontract om vervolgens terug te koppelen met een SWOT-analyse van jouw concrete huursituatie. Aanvullend mag je een dienstenvoorstel op maat verwachten waarna we aan de slag gaan om jouw huursituatie terug af te stemmen op je toekomstige noden tegen sterk verbeterde huurvoorwaarden.

Process doorlichting huurcontract