News Orange retailpanden

Met een 100-tal winkels is Orange een belangrijke speler in de telecommarkt. Om hun marktpositie te handhaven werd Transact gevraagd hun telecom winkels ruimtelijk, technisch, financieel en contractueel door te lichten en kwalitatief te optimaliseren.

Eerst worden alle panden gebenchmarkt t.a.v. het lokale huurprijsniveau voor een soortgelijke pand. Daarna wordt gekeken naar de timing van het huurcontract. Na terugkoppeling met de business strategie van Orange worden de panden ingedeeld in prioriteiten. Vervolgens wordt tijdens een bezoek ter plaatse de ruimtelijke en technische performantie onderzocht.

Per verkooppunt zal bekeken worden of ze nog op de juiste plaats in het juiste pand aan de juiste voorwaarden zitten. Indien niet, zullen de vastgoedexperten van Transact actie ondernemen om het winkelnetwerk kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren voor de toekomst

Per verkooppunt zal bekeken worden of ze nog op de juiste plaats in het juiste pand aan de juiste voorwaarden zitten. Indien niet, zullen de vastgoedexperten van Transact actie ondernemen om het winkelnetwerk kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren voor de toekomst.

Ook benieuwd wat dit voor jouw retailportefeuille zou kunnen opleveren ?