Dé grote uitdaging voor 2021 blijft een goede gezondheid ! Die wensen we jou en je naasten graag toe.

Daarnaast denken we dat door COVID-19 en het blijvend karakter van thuiswerken de toekomstige ruimtenoden van ook jouw bedrijf grondig gewijzigd zijn. De meeste C-level managers die wij recent spraken, getuigen dat hun medewerkers na de pandemie 2 à 3 dagen thuis zullen blijven werken, afhankelijk van het profiel en de uit te voeren taken.

Jij vraagt je waarschijnlijk dus ook af of je nog op de juiste oppervlakte op de juiste locatie aan de juiste huurvoorwaarden gehuisvest bent. Goed nieuws, met dat vraagstuk kunnen wij jou helpen !

Process doorlichting huurcontract

Neem contact op voor een korte virtuele meeting om jouw huisvestingsuitdaging te bespreken. Nadien analyseren we vrijblijvend je huurcontract om vervolgens terug te koppelen met een SWOT-analyse van jouw concrete huursituatie. Aanvullend mag je een dienstenvoorstel op maat verwachten waarna we aan de slag gaan om jouw huursituatie terug af te stemmen op je toekomstige noden tegen sterk verbeterde huurvoorwaarden.